Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

TaskForce Vitale Vakantieparken

De Taskforce Vitale Vakantieparken ondersteunt en adviseert gemeenten en vakantieparken als bij het excelleren en transformeren.

Vitale Vakantieparken Drenthe is een toeristisch verbeterprogramma waarbij de provincie Drenthe, de Drentse gemeenten, Recreatieschap Drenthe en HISWA-RECRON samenwerken aan het optimaliseren van het aanbod van vakantieparken en campings. Sinds januari 2019 is de taskforce compleet en wordt er hard gewerkt aan de verblijfsrecreatiesector van Drenthe vanuit drie sporen: excelleren, transformeren & preventie en vitalisering.

Recreatie Excellentie Programma (REX)

Op 30 juni 2020 is het Recreatie Excellentie Programma (REX) van start gegaan. Dit is een programma voor ambitieuze ondernemers met potentie om tot de top van de (inter)nationale top te gaan behoren. Met dit programma wordt in Drenthe een bredere kopgroep van topondernemers en ondernemingen gecreëerd, die als aanjager fungeert voor het middensegment.

Ga naar www.vitalevakantieparkendrenthe.nl voor meer informatie. U kunt zich hier ook aanmelden.

Informatiefolder 'Naar een andere bestemming van uw vakantiepark'

De informatiefolder van de Taskforce Vitale Vakantieparken is bedoeld voor eigenaren en vertegenwoordigers van vakantiewoningen op parken waar een transformatie gaat plaatsvinden. De verschillende stappen van het transformatieproces en de uitgangspunten en voorwaarden voor transformatie worden hierin beschreven.

De informatiefolder bevindt zich onderaan deze pagina.

Het Recreatie Expert Team (RET) onder de vlag van Vitale Vakantieparken Drenthe

Het Recreatie Expert Team (RET) is al jaren een waardevol instrument voor de sector. Ondernemers kunnen het RET inschakelen voor een frisse blik of advies over bijvoorbeeld de bedrijfsvoering, de financiering of om te kijken waar de groeikansen liggen voor het bedrijf. Ook voor het ontwikkelen van een toekomstgerichte visie kan men bij het RET terecht. Momenteel wordt er gekeken om het RET vanaf 2021 onder de vlag van Vitale Vakantieparken Drenthe voort te zetten.

Via het platform Ik ben Drents Ondernemer kunt u zien welke maatregelen er tot nu toe zijn genomen, zoals het Snelloket waar ondernemers uit de vrijetijdssector een subsidie kunnen aanvragen voor het treffen van 1,5 metermaatregelen. Kijk voor meer informatie op https://www.vitalevakantieparkendrenthe.nl. 

Projectleider: provincie Drenthe.

Participanten: Drentse gemeenten, Recreatieschap Drenthe en HISWA-RECRON

Persoon houdt een denkbeeldige lijn vast in een open landschap
Informatiefolder 'Naar een andere bestemming van uw vakantiepark'

Download hieronder de informatiefolder.

Logo Vitale Vakantieparken Drenthe
Online talkshow Vitale Vakantieparken Drenthe 9 september 2020

Onze eerste livestream Vitale Vakantieparken Drenthe zit er op! We kijken erg tevreden terug op het resultaat. Oorspronkelijk zou dit een fysieke bijeenkomst zijn geweest maar in deze tijden is dat helaas wat lastiger. We hopen u op deze manier prettig geïnformeerd te hebben over het verloop van ons programma en over de stand van zaken van de verblijfsrecreatiesector in Drenthe.

Ga naar de inhoud