Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stichting De Hondsrug UNESCO Global Geopark

De Hondsrug heeft de Geopark- en UNESCO-status. Alle partners willen het gebied verder ontwikkelen en promoten.

De kracht van het Hondsruggebied is de unieke driedeling. De ruggen en dalen door ijs gevormd, een veelheid aan archeologische schatten en het cultuurlandschap in de loop van duizenden jaren door mensenhanden gevormd.

Gezamenlijk met alle partijen in het Hondsruggebied – overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven – is het Masterplan 2017 – 2027 opgesteld voor het De Hondsrug UNESCO Global Geopark.

In het Masterplan zijn vier programmalijnen gedefinieerd:

  1. De kracht van het Hondsruggebied beleven
  2. Mensen bewust maken van de kracht van het Hondsruggebied
  3. De kracht van het gebied benutten via gebiedsmarketing
  4. De kernwaarden van het Hondsruggebied beschermen

Meer te weten komen over Geopark De Hondsrug? Ga dan naar de website van De Hondsrug.

Recreatieschap Drenthe verleent vanuit het Stimuleringsfonds voor recreatie en toerisme een bijdrage aan de activiteiten van de Stichting De Hondsrug UNESCO Global Geopark.

Voorkant Masterplan voor de Hondsrug

Download hieronder het Masterplan 2017-2027 voor het De Hondsrug UNESCO Global Geopark

Ga naar de inhoud