Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pilot Kop van Drenthe op de kaart

De gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo willen de toeristisch-recreatieve sector laten groeien door het beleefbaar en zichtbaar maken van de verhalen in de Kop van Drenthe.

De Kop van Drenthe als boeiende regio op de kaart zetten: dat is het doel van de gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo. Zij willen de toeristisch-recreatieve sector laten groeien door het beleefbaar en zichtbaar maken van de verhalen in de Kop van Drenthe. Dit kunnen grote verhalen zijn, zoals bijvoorbeeld Veenhuizen, en kleine verhalen, zoals de Peizer hopbel.

Er is al een aantal gezamenlijke acties pragmatisch opgepakt. Deze bleken succesvol. Er is veel interactie tot stand gekomen en het draagvlak om samen het verhaal van de Kop van Drenthe te vertellen is groot. Daarom is het tijd voor de vervolgstap.

Vanuit diverse organisaties worden er activiteiten ondernomen. Bedoeling is om deze losse activiteiten beter op elkaar af te stemmen of samen te voegen of beter te promotien door gebruik te maken van:

  • een gezamenlijk afgestemd plan
  • duidelijke regie door één regiocoördinator
  • de verhalen van de Kop van Drenthe beleefbaar maken (lees: laten zien en voelen) in het landschap
Stel rust uit op een boomstam

2020 is een pilot-jaar, waarbij in het vierde kwartaal de samenwerking wordt geëvalueerd en wordt gekeken
naar de toekomst.

Recreatieschap Drenthe verleent vanuit het Stimuleringsfonds voor recreatie en toerisme een bijdrage aan de pilot om de Kop van Drenthe beter op de kaart te zetten.

Ga naar de inhoud