Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ontwikkeling Belevingskaart Veengebied

Er wordt een belevingskaart ontwikkeld om de vindbaarheid van toeristisch-recreatieve activiteiten in en rond het Bargerveen voor bezoekers te vergroten.

Het Bargerveen heeft samen met de veendorpen en de Veenvaart prachtige natuur en veel cultuurhistorisch erfgoed dat met de gezamenlijke veengeschiedenis van het gebied met elkaar verbonden is. De gemeente Emmen en provincie Drenthe zien kansen om dit gebied beter tot zijn recht te laten komen via promotie door Stichting Marketing Regio Emmen (SMRE) voor zover dat het gebied binnen de gemeente Emmen betreft.

Op korte termijn wordt er een belevingskaart ontwikkeld voor de Nederlandse zijde om de vindbaarheid van toeristisch-recreatieve activiteiten in en rond het Bargerveen voor bezoekers te vergroten. Het moet voor (potentiële) bezoekers makkelijk en aantrekkelijk zijn om zich te oriënteren op de mogelijkheden van het gebied en om te weten wat er op welk moment, waar te beleven is.

De belevingskaart verbindt alle losse toeristisch-recreatieve activiteiten en locaties in het Veengebied binnen de gemeente Emmen met een overkoepelend verhaal van de veengeschiedenis (natuur en cultuur). Er is meer ruimte voor de kleinere attracties en activiteiten in het gebied die daardoor voor de bezoeker beter vindbaar worden. Dit moet leiden tot meer bezoekers die het gebied bewust gaan ontdekken.

Veenlandschap in Bargerveen
Foto www.dehondsrug.nl

Recreatieschap Drenthe verleent vanuit het Stimuleringsfonds voor recreatie en toerisme een bijdrage aan de realisatie van de belevingskaart.

Planning belevingskaart

Start inventarisatie: juli 2020
Productie kaart: najaar 2020
Klaar voor bezoeker: voor toeristisch seizoen 2021

Lange termijn grensoverschrijdend

Er wordt al op brede schaal gewerkt aan de ontwikkeling van promotie van het Bargerveen en het omliggende gebied. Dit betreft een grensoverschrijdend project dat in meerdere jaren wordt uitgerold waarbij veel partijen betrokken zijn, zoals Gemeente Emmen, Provincie Drenthe, Naturpark Moor-Veenland, Staatsbosbeheer en andere stakeholders.

Ga naar de inhoud