Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Marketingagenda Zuidwest Drenthe

Door gezamenlijke en gestructureerde aanpak voor de regiomarketing wordt de vrijetijdseconomie in de regio Zuidwest Drenthe versterkt.

Het doel van het project ‘Marketingagenda Zuidwest Drenthe’ is de vrijetijdseconomie in de regio Zuidwest Drenthe versterken met behulp van een gezamenlijke en gestructureerde aanpak voor de regiomarketing. 

Deze aanpak bestaat enerzijds uit het opschalen van de marketingcommunicatie over de regio Zuidwest Drenthe, zodat deze nog beter aansluit bij het gedrag en referentiekader van (potentiële) bezoekers. En anderzijds uit het geven van een kwaliteitsimpuls aan het toeristisch product, bijvoorbeeld door lokale themaroutes te bundelen en ondernemers te ondersteunen in hun marketing.

De strategie van Marketing Drenthe (Drenthe oerprovincie van Nederland) is de paraplu voor de activiteiten. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de lokale economie, de werkgelegenheid, verbinding tussen stad en platteland en het behoud van voorzieningen.

Recreatieschap Drenthe verleent vanuit het Stimuleringsfonds voor recreatie en toerisme een bijdrage aan dit project.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van EU LEADER programma voor Zuidwest Drenthe. LEADER is onderdeel van het Europese beleid voor plattelandsontwikkeling. Klik hier voor meer informatie.

Logo Provincie Drenthe
Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Logo Leader
Werk mee aan een bruisend Zuidwest-drenthe logo
Ga naar de inhoud