Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bijzondere samenwerking officieel vastgelegd

Onder toeziend oog van Generaal Johannes van den Bos, hebben Minne Wiersma, algemeen directeur Maatschappij van Weldadigheid en Dick Dijkstra, directeur Recreatieschap Drenthe, op 19 december 2023 officieel hun duurzame samenwerking vastgelegd.

Onder toeziend oog van Generaal Johannes van den Bos, hebben Minne Wiersma, algemeen directeur Maatschappij van Weldadigheid & Dick Dijkstra, directeur Recreatieschap Drenthe, vanmorgen officieel hun duurzame samenwerking vastgelegd in Huis Westerbeek in Frederiksoord.

Hiermee is afgesproken dat Recreatieschap Drenthe het onderhoud van de wandelnetwerken op het cultuurhistorische erfgoed van de Maatschappij van Weldadigheid zal gaan verzorgen.

Bakermat van de verzorgingsstaat

Generaal Johannes van den Bosch komt in 1818 met een ambitieus plan om armoede in ons land te bestrijden door de stichting van landbouwkoloniën. Hij richt de Proefkolonie Frederiksoord op en bouwt 52 boerderijtjes om arme stedelingen te voorzien van werk en onderdak. Een deel van het loon van de werknemers houdt Johannes in voor hun eigen ziekenfonds en kinderen moeten van hem verplicht naar school. Met deze sociale voorzieningen loopt de Maatschappij van Weldadigheid 80 jaar vooruit op de rest van Nederland en wordt daarmee beschouwd als de bakermat van onze verzorgingsstaat.

Unesco Werelderfgoed

De Maatschappij van Weldadigheid beheert en exploiteert op verantwoorde wijze bossen, natuurterreinen, monumentale gebouwen en landerijen. Het cultuurhistorische landschap maakt daarnaast onderdeel uit van de Koloniën van Weldadigheid en heeft in 2021 zelfs een Unesco Werelderfgoedstatus gekregen. De missie van de Maatschappij van Weldadigheid, is bijdragen aan een plezierig woon- en leefklimaat en versterken van de recreatief-toeristische aantrekkelijkheid van de regio. Hierdoor zorgen ze dat de bijzondere geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid zichtbaar wordt. Recreatieschap Drenthe draagt daarom graag bij aan het behoud hiervan.

Meer informatie over de routes vind je op www.recreatieschapdrenthe.nl en informatie over de Maatschappij van Weldadigheid vindt u op www.maatschappijvanweldadigheid.nl 

Samenwerking tussen Recreatieschap Drenthe en de Maatschappij van Weldadigheid officieel ondertekend in Huis Westerbeek in Frederiksoord
Ga naar de inhoud