Bestuur

Het bestuur van het Recreatieschap Drenthe bestaat uit de portefeuillehouders recreatie en toerisme van de deelnemende gemeenten (13). Dit bestuur kent een presidium van 4 personen: de heer J. ten Kate - voorzitter, de heer J. Zwiers - penningmeester, de heer R. Kleine en de heer J. Westendorp; aangevuld met de heer D. Dijkstra - directeur/secretaris. Dit presidium bereidt de vergaderingen van het bestuur voor, vertegenwoordigd het Recreatieschap Drenthe naar buiten toe en regelt spoedeisende en wettelijke zaken.
De besluitvorming binnen het bestuur vindt plaats bij meerderheid van stemmen.

Ga naar boven
Privacyverkaring Recreatieschap Drenthe mei 2018
Copyright 2017 Recreatieschap Drenthe